KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
Tajna uspješne komunikacije
...............................................................................................................................

Efikasna komunikacija će uticati na sva područja našeg poslovnog života, od poboljšanja interakcije sa kupcima i kolegama pa do povećanja prezentacijskih i prodajnih vještina. Kada govorimo o komunikaciji onda to nije samo riječ o poslu, s obzirom da ista utiče na sve aspekte naših života, a naročito u našim odnosima sa partnerima, porodicom i prijateljima.
       OSTALI OBJAVLJENI TEKSTOVI:

  • povratak na sadržaj ...
Komunikacija se sastoji od riječi ili lingvistike (7%), tonaliteta ili kako vam zvuči glas (38%), i fiziologije ili govora tijela (55%).

Lingvistički dio verbalne komunikacije se sastoji od četiri velika "pod-jezika." To znači da, iako vi možda pričate vašim kupcima ili kolegama, oni vas možda ne čuju, ili ne razumiju šta govorite i osjećaju se zbunjeno.

Ovi "pod-jezici", koji se ponekad odnose na modalitete ili reprezentacione sisteme, se zasnivaju na tome kako više volimo da osjetimo svijet kroz naša osjetila. Svaka osoba sa kojom komuniciramo će koristiti riječi koje su vizualne, auditivne, kinestetičke ili audiodigitalne.

Ovo su četiri glavna načina na koji naš um doživljava, čuva i ponavlja informacije iz svijeta oko nas.
Da bi poboljšali način komuniciranja i uspostavili rapport: trebamo biti u mogućnosti da prepoznamo ove "pod-jezike" u govornim obrascima, odredimo naš sopstveni individualni jezički obrazac i naučimo kako da govorimo drugim "pod-jezicima" ukoliko je potrebno.