KONZALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ
NLP i ljudski resursi
...............................................................................................................................

Bez obzira da li se radilo o ulaznom, internom ili izlaznom toku ljudskih resursa, NLP je u svakom od njih pronašao svoje mjesto i nudi vam načine kako da se lakše i uspješnije nosite sa izazovima u ovim oblastima. Kada bi procentualno izrazili mogućnost primjene NLP-a u ULjR to bi bilo negdje oko 70%, dok bi ostalih 30% preostalo za ostale elemente kao što su: razni ugovori, procedure na radu, kompenzacije, plate, praćenje i ocjena radne uspješnosti, zakonska regulativa itd.

Pa krenimo redom.

Komunikacija

Ključno područje odgovornosti HR profesionalaca je širenje informacija, često su te informacije osjetljive i povjerljive prirode. Jedna od prvih tehnika koja se obrađuje na NLP edukaciji je način komuniciranja. Koristeći specifične jezičke obrasce, kao što su Meta i Milton model, svaki dokument, prezentaciju, pismo, e-mail i sl. možemo prilagoditi tako da bude jasan i razumljiv, te da prenese željenu poruku primaocu.

Planiranje

Kada pogledamo sve poslove koji se obavljaju u službi za ljudske resurse, vidimo da je planiranje jedna od ključnih vještina da bi posao uopšte bio odrađen. Proces zapošljavanja novih radnika, ocjenjivanje i analiza performansi zaposlenih, raspored treninga, odmori, izrada budžeta, samo su neke od obaveza za koje je neophodno kvalitetno planiranje. NLP će vam pomoći da razvijete različite vještine za objektivno i efikasno planiranje, kao i rješavanje problema prije nego uopšte postanu problemom.

Odnosi

Svi HR profesionalci provode veliki dio svog vremena u izravnom kontaktu s ljudima, u internoj organizaciji, sa budućim zaposlenicima, sa vanjskim davaocima raznih usluga i sl. To znači da moraju biti u mogućnosti izgraditi kvalitetne odnose u oba smjera. Vještine Rapport-a koje se uče na NLP edukaciji omogućavaju nam postavljanje čvrstih temelja za kvalitetan odnos. Razumjevanje važnosti i prepoznavanje elemenata neverbalne komunikacije često će imati presudan uticaj kod kratkih susreta, kao što je slučaj sa intervjuima. Korištenjem vještine uspostavljanja Rapport-a kod intervjuisanja kandidata omogućiće nam da dobijemo "prave" odgovore na postavljena pitanja.

Ocjenjivanje i odabir

Ključno područje ULjR je područje procjene i selekcije kandidata. Organizacije žele zaposliti osobe koje će kao ličnosti odgovarati predviđenom radnom mjestu i imati potrebna znanja i vještine, a za one koji su već zaposleni da budu "pravi ljudi na pravom mjestu". Vještine NLP-a koje posebno pomažu u ovom području su razumijevanje vrijednosti i metaprogrami.

Vrijednosti na individualnom nivou su ono što inspiriše i pokreće osobu. Kada prepoznate pojedinačne vrijednosti, onda možete vidjeti kako se one uklapaju (ili ne) s drugim vrijednostima unutar tima i organizacije. Takođe prepoznavanjem istih uvidjeti ćemo da je izvor stresa u mnogim situacijama baš zbog sukoba vrijednosti. Kroz NLP ćemo razumjeti i naše vlastite vrijednosti te kako nam one mogu pomoći u stvaranju željenih odnosa. 

Metaprogrami su skup filtera u našem nesvjesnom umu koji nam govore na koji način promatramo naš svijet. Najjednostavniji primjer je polu-puna odosno polu-prazna čaša. Neki ljudi vide čašu kao polu-punu i mi često za tu osobu kažemo da je "dobra" jer ima "pozitivno razmišljanje". Drugi, međutim vide čašu kao polu-praznu i za njih kažemo da su "loši" i "negativni". Ono što je jednostavna činjenica je da su oba viđenja ispravna. Ako je čaša polu-puna, onda je i polu-prazna. Niti je dobro niti loše, pravo ili krivo. To je jednostavno način na koji promatrač vidi stvari. Ovo je samo jedan od mnogih "filtera" koji mogu uticati na način na koji doživljavamo svijet, komuniciramo, donosimo odluke, određujemo prioritete, dajemo ili primamo povratnu informaciju, rješavamo probleme itd. Učenje ovih NLP tehnika nam omogućava da potpuno na novi način sagledamo situaciju, te da kod pojedinaca prepoznamo prave osobine koje su nam potrebne i koje će kasnije biti od velike koristi.
 
Planiranje ličnog razvoja zaposlenih

U nastojanju da maksimalno iskoriste svoje ulaganje u resurs koji zovemo "ljudi", organizacije sve više rade na stvaranju ličnih planova za razvoj zaposlenika. To donosi nekoliko ključnih prednosti: veću uključenost zaposlenih, bolji moral i motivaciju, korist za organizaciju usljed poboljšanja performansi zaposlenih, razvoj performansi i karijere kod nižeg osoblja te njihov duži boravak u organizaciji i na kraju finansijsku uštedu.

Davanje i primanje feedbacka

Na NLP edukaciji učimo različite modele i načine davanje povratnih informacija kako bi zavisno od situacije mogli odabrati odgovarajući. To može uključivati svakodnevne povratne informacije, informacije vezane za određeno ponašanje, informacije vezane za konstantno ponavljanje grešaka i kršenje radne discipline itd. Takođe učimo i kako primati povratnu informaciju, kako od osoba koji nam istu daju na "fin" način tako i od onih kod kojih je stil manje prijateljski.

Ono što je sigurno, a to je da je učinkovita i na pravi način saopštena povratna informacija glavna vještina u većini područja poslovanja pa tako i u ULjR.

Zaključak

Ovo su samo neka od područja upravljanja ljudskim resursima u kojima možemo poboljšati svoje rezultate koristeći NLP.
       OSTALI OBJAVLJENI TEKSTOVI:

  • povratak na sadržaj ...