- NLP - KONSALTING - EDUKACIJA - OSOBNI RAZVOJ -

   Ostali objavljeni tekstovi:

  •    povratak na sadržaj ...
Mapa nije teritorij
...............................................................................................................................
RAZUMIJEVANJE RAZLIKA - UČENJE TOLERANCIJI

Svijet je toliko sveobuhvatan i bogat da smo prinuđeni da ga pojednostavljujemo kako bismo mogli da ga shvatimo. Način na koji to radimo sličan je crtanju geografskih ili nekih drugih mapa.
Uzmite primjer mape (karte) sarajevske mreže tramvajskih, trolejbuskih i autobuskih linija. Jasno da je mapa manja od stvarne mreže i da nedostaje mnogo detalja. Takođe, udaljenosti između stanica su iskrivljene da bi sve stanice mogle stati,  i sve linije su predstavljene kao ravne i na istom nivou.

Ova mapa je uopštena, brisana i iskrivljena - ista tri pravila naš um primjenjuje na viđenje naših sopstvenih iskustava.

Tako da, "Mapa nije teritorija". Drugim riječima, ono što mi doživljavamo kao naše iskustvo svijeta je uvijek samo viđenje, zasnovano na našim predhodnim iskustvima (koja su takođe samo viđenja). Ovo znači da ne postoji dvoje ljudi koji će ikada imati isto viđenje u svojim umovima, čak i kada su posmatrali isti događaj.

Razumijevanjem ovoga nam omogućava da shvatimo da je ponašanje nekoga drugoga uvijek zasnovano na viđenju koje ima u svom umu.

U stvari, ako razmislite, većina problema u svijetu je uzrokovana jednom osobom ili grupom koje pokušavaju da nametnu svoje mape drugim ljudima.

Pokušajte sami, upitajte nekoga kako se osjeća oko blagdana, nove godine ...? Ako je njihov odgovor različit od vašeg,  to često izaziva potrebu za nametanje mišljenja ili dovođenja u "ispravnost" njihovog viđenja. Ali sjetite se, njihovo "viđenje" proizilazi iz mnogih njihovih životnih iskustava. Njihova mapa nikada ne može biti jednaka vašoj i s  tim saznanjem dolazimo do toga da treba da tolerišemo naše različitosti.